Vänersjöfarten i fokus under Almedalsveckan 2018

För andra året anordnades den 2/7 ett seminarium på den Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan med fokus på Vänersjöfarten. En hållbar utveckling och tillväxt var i fokus och särskilt behovet av en nationell politik som samspelar med den regionala när det gäller att utveckla transporter på och vid Vänern.

På seminariet diskuterades bl a följande frågor: Hänger den nationella och regionala transportpolitiken ihop? Hur måste statens ansvar och kommunala satsningar samspela? Vilka möjligheter för kommunerna runt Vänern ger ökade regionala godstransporter med fartyg och hur bidrar vattenvägen till en mer hållbar regionutveckling?

Vänersamarbetet var initiativtagare och arrangör. Deltog gjorde även Vänerns Näringslivsråd, Västra Götalandsregionen och Valmet. I panelen deltog även två riksdagsledamöter. Anna Hammargren, f d VD för Maritimt Forum var moderator.

PROGRAM

Välkomna!
Anna Hammargren, moderator

Framtida möjligheter för inrikes sjöfart
Kristofer Andrén, Seadvise Maritime Consultants

Pråmtrafik ett redskap i regionlogistiken – men slår höjda statliga avgifter ut både den och Vänersjöfarten?
Johan Källsson, vVD Thunbolagen/ordf Vänerns Näringslivsråd

Panelsamtal – helhetslösningar för ökad sjöfart
Carina Gullberg, Vänersamarbetet/Gullspångs kommun
Kalle Alexandersson, Kristinehamns kommun
Peter Berggren, Valmet
Sten Bergheden, riksdagsledamot, M
Stina Bergström, riksdagsledamot, MP
Ulf Eriksson, Västra Götalandsregionen

Se länk för hela seminariet:

 

Publicerad i Okategoriserad