Cykelturism är på frammarsch

Den 24 oktober samlades ett femtiotal personer i Kristinehamn för att diskutera Vänern som cykeldestination. Bland deltagarna fanns cykeluthyrare, boendeanläggningar, kommunala turismföreträdare och cykelsamordnare, länsstyrelse och regionala turismorganisationer. Det var en lärorik och händelserik dag, där inspirationsföreläsningar varvades med engagerande diskussionspass.

Att cykling är på frammarsch i Sverige kändes av engagemanget i rummet och det bekräftades också av Katarina Bergstrand från Sweden by Bike som var första talaren ut. Katarina berättade initierat om hur stor potentialen faktiskt är med cykelturism och vad som krävs av destinationer, kommuner, entreprenörer och samarbetet dem emellan för att lyckas som cykeldestination. Men hon efterlyste också både nationell tydlighet och engagemang.

Johan Storm har bedrivit cykeluthyrning längs Göta kanal sedan 2003 i företaget Sjötorps upplevelsecenter och han berättade engagerat för oss hur den resan har varit. Barnfamiljer har alltid varit en viktig målgrupp och han delade med sig av några tips på hur man riktar sig till dem på bästa sätt. Han berättade att de ofta reser i grupp, antingen flera familjer eller över generationer och att de har många frågor. Det gäller dessutom att sätta en riktigt bra rubrik på produkten, lyfta det som de värdesätter och ha glada barn på bilderna. Viktigt att tänka på vid planering av leder är att det finns bra parkeringsmöjligheter och toaletter vid startplatser. En av framgångsfaktorerna som Johan lyfte för cyklingen längs Göta kanal var det goda samarbetet mellan företagen och kommunerna längs Göta kanal.

Glenn Magnusson, tidigare cykelproffs med flera Giro d´Italia etappsegrar, driver idag två företag och i ett av dem arrangerar han cykelresor. Tidigare har han tagit många grupper till Italien, men nu ska han istället ta sina kunder till Sverige. Två amerikanska testcyklister provade den nya produkten i somras och de tyckte om landsvägarna och miljöerna. Dock önskade de en bättre standard på boendet.

Dagen avslutades med ett diskussionspass om vilka de tio viktigaste insatserna är för att utveckla Vänern som cykeldestination. Bland annat framkom dessa insatser som viktiga:

  1. Samarbetet offentliga organisationer mot gemensamt mål, förankring, och tydlighet, avtal och budget avsatt för leden. Övertyga beslutsfattare att cykelturism är viktigt. Att leden också är till för lokalbefolkning, kopplar ihop byar och orter.
  2. Dra leden vid attraktiva stråk. Siktröjning, så att en ser Vänern på fler ställen
  3. Trafiksäkerhet, dialog med Trafikverket (tidigt i planeringen)
  4. Skyltar och kartor
  5. Identifiera utbud (bo, äta, service) runt Vänern. Visa upp dessa på tydlig plattform/webbsida
  6. Cykelvärdskap, cykelvänlig attityd, ”cykelbild” på caféer
  7. Entreprenörskap, se till att koppla på fler entreprenörer
  8. Marknadsföring – visa upp det som lockar och så att människor hittar.
  9. Större event som sätter Vänern på kartan
  10. Få med kollektivtrafiken

Arrangörer av konferensen var ett samarbete mellan projekten Lake Vänern Grand Tour, projekt Natur- och outdoorturism- framtidens besöksnäring på naturens villkor och Biking Värmland. Alla projekten har på olika sätt fokus på cykling.

Publicerad i Okategoriserad