Vänerrådet sjösatt

Underskrift1Foto: Jerry Lövberg

Idag sjösattes Vänerrådet vid en ceremoni på Residenset i Vänersborg. Överenskommelsen om medverkan i Vänerrådet signerades av Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län, Kenneth Johansson, Landshövding Värmlands län och Bjarne Olsson, ordförande för Vänersamarbetet.

Representanterna för de tre instiftande organisationerna höll varsitt tal om vikten av samverkan och helhetssyn i det fortsatta arbetet kring Vänerns vattennivåer. Det historiska tillfället firades sedan med Väner-tårta.

– Vi är många aktörer och intressen kring Vänern och dessa måste vi kunna hantera. Vi behöver samlas, samordna oss och få en helhetssyn, inledde Anders Danielsson.

– Det vi har ansvar för, ska vi också ta ansvar för. Vänern är en stor resurs och vi ska vara rädda om den, för att bevara naturvärden, men också på ett sådant sätt att vi kan nyttja den, poängterade Kenneth Johansson.

Under de kommande månaderna är förhoppningen att övriga nyckelaktörer med koppling till Vänern och som påverkas av eller påverkar dess vattenreglering också ska underteckna överenskommelsen. Ordförande för Vänerrådet blir Landshövding Västra Götalands län och första mötet kommer att hållas våren 2019.

– Det är inte alltid intressena kring Vänern stämmer överens med varandra, men vi kan ändå har samma mål om ansvaret för Vänern och hitta en gemensam lösning, instämde Bjarne Olsson.

Vänerrådet är en samverkansgrupp som ska vara drivande i den fortsatta kraftsamlingen kring Vänern, med ett arbetssätt som ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd. Syftet med Vänerrådet är att få till stånd en säker och naturanpassad s k tappningsstrategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen.

En arbetsgrupp kommer att ta fram en handlingsplan som rådet fattar beslut kring. En av de första uppgifterna blir att göra en översyn av nuvarande vattendom för Vänern för att ta reda på om en ny tappningsstrategi kan rymmas inom den nuvarande vattendomen från 1937. Målet är att få en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas. Vänersamarbetet, Box 2050, 650 02 Karlstad. Besöksadress: KBC, Tynäsgatan 10, Magasin 2, 652 16 Karlstad. vanern.org

Kontakt: Laila Gibson, verksamhetssamordnare Vänersamarbetet. Tel: 076-7872798, mail: laila.gibson@vanern.org

Tårta_IMG_0191

Påskrift_IMG_0201

Publicerad i Okategoriserad