Fokusområden

alice_Fartyg

Fokusområden inom Vänersamarbetet

Sjöfart och transportinfrastruktur

Huvudtema just nu är att få mer godstransport på Göta älv och Vänern och visa på behovet av nya slussar i Göta Älv.

Besöksnärings- och näringslivsutveckling

Utökat samarbete mellan alla kommuner kring Vänern för att stärka besöksnäring och övrigt näringsliv.