Nyhetsbrev Vänersamarbetet

Från och med nu kommer Vänersamarbetet att skicka ut nyhetsbrev en gång i månaden till våra medlemmar, samarbetsparters och övriga som är intresserade av frågor kring Vänern. Vi kommer att berätta om senaste nytt från vår verksamhet, med ett särskilt fokus på vårt projekt Lake Vänern Grand Tour och arbetet med varumärket Vänern.

Läs nyhetsbrevet genom att klicka på följande länk:

https://mailchi.mp/b26df9af7485/nyhetsbrev

För att få prenumerera på nyhetsbrevet och få inbjudningar till aktiviteter behöver du fylla i ett formulär med dina kontaktuppgifter. Fyll i genom att klicka på länken nedan:

http://eepurl.com/dGlBAT

 

Publicerad i Okategoriserad

Harmonisk bild vann!

Nu har sommarens fototävling om finaste Väner-bilden avgjorts. Det blev Maria Broo Martinsson, Billingsfors som vann med en bild som symboliserar Harmonisk, ett av personlighetsdragen i varumärket Vänern.

Vänersamarbetet bjöd in till en fototävling där man fick skicka in sin tolkning av Vänern. Bidragen skulle symbolisera något av Vänerns ”personlighetsdrag”: Harmonisk, Storslagen, Vild, Aktiv och Genuin och spegla Vänerns karaktär och människorna som bor vid eller besöker Vänern. 98 bilder skickades in tillsammans med många fina berättelser om stunder vid och på Vänern sommaren 2018. Juryn bestod av representanter från Kristinehamns, Mariestads, Vänersborg och Åmåls kommuner tillsammans med Vänersamarbetet. Deras motivering är:

”Den vinnande bilden förmedlar en känsla av total harmoni en fantastisk sommardag när Vänern visar upp sin lugna sida. En fint komponerad och färgglad bild som passar utmärkt i marknadsföring av Vänern. Vinsten består av en övernattning, 5-rätters middag och frukostbuffé för två personer på Krokstad Herrgård, strax utanför Säffle.

”Vad roligt att vinna! Den här bilden visar min dotter Josefine när hon njuter av Vänerns ljuvliga vatten vid vår sommarstuga Lillhagen Hjuldammen i Södra Ny Värmlandsnäs. Jag ville få fram den ljuvliga känsla av Vänerns storslagenhet och rofylldhet”, berättar Maria.

Juryn vill också lämna hedersomnämnande till Henrik Lindholm, Karlstad, Bengt-Arne Flyckt, Lidköping och Katrin Steverding, Säffle för deras bilder som symboliserar Storslagen, Aktiv och Vild. Ett axplock av de inskickade bilderna kommer att publiceras på lakevanern.se.

Vinnarbild fototävling Vänern 2018_Maria Broo Martinsson

Foto: Maria Broo Martinsson

Publicerad i Okategoriserad

Välkommen på cykelseminarium 24 oktober!

Som ett led i att utveckla cykelturismen kring Vänern arrangerar Lake Vänern Grand Tour tillsammans med Leader-projektet ”Natur- och outdoorturism” och nystartade projektet ”Biking Värmland” ett cykelseminarium i Kristinehamn den 24 oktober. Klicka på länken nedan för inbjudan till seminariet.

Anmälan görs senast 16 oktober.

Välkommen!

Inbjudan_cykelseminarium

Publicerad i Okategoriserad

Vänerns vattennivåer kräver nationell samordning

Debattartikel 17 augusti 2018

Från lördagen 25 augusti till söndagen 2 september pågår Vänerveckan. Den anordnas för sjätte året och för tredje gången med Vänersamarbetet och Vänermuseet som arrangörer. Det är en vecka där föreningar och företag kring Vänern visar upp sina verksamheter och ett bra tillfälle för skolklasser och invånare att upptäcka Vänern och lära sig mer om vårt fantastiska innanhav. Men vår framtid vid Vänern är hotad. Vi har inte en positiv utveckling inom alla områden. Ett av dessa är Vänerns vattennivåer.

Avtappningen av Vänern regleras av en vattendom från 1937. Innan regleringen kunde vattennivån inte styras alls och nivån varierade kraftigt. Efter regleringen kunde vattennivån styras. Sedan dess har det varit mindre vanligt med höga nivåer, men regleringen kan inte skydda mot alla översvämningar eftersom det finns begränsningar i hur mycket vatten som kan tappas genom Göta älv. För att minska risken för översvämningar har Vänern sedan tio år reglerats hårdare än någonsin och hålls på en konstant låg nivå. Detta skulle vara tillfällig lösning till 2012 men förlängs fortfarande med ett år i taget utan att någon långsiktig lösning är i sikte.

Den låga nivån i Vänern under lång tid har medfört stora konsekvenser för Vänerns ekosystem med växter och djur som är beroende av naturligt varierande vattennivåer. Låga vattennivåer ger en påverkan på såväl ekosystem som friluftsliv och besöksnäring. Tillsammans med milda vintrar utan is ökar sly och vass, och vikar och stränder växer igen. Vid för låga vattenstånd under vårvintern blir inte vattenståndet i Vänerns grunda vikar och strandängar högt nog för att gäddan ska kunna leka och gäddyngel utvecklas, och det får stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och yrkes- och sportfisket.

För låga nivåer i Vänern drabbar även sjöfarten i Vänern. Transportfartygen når då inte upp till kajer och kan inte heller gå med full last, vilket får både ekonomiska och miljömässiga negativa konsekvenser.

Samtidigt kan vi inte heller ha för höga nivåer i Vänern. För en stor del av bebyggelse, jordbruksmark och infrastruktur i översvämningskänsliga områden runt Vänern skulle för höga vattennivåer få förödande konsekvenser, som vid översvämningen 2000/2001. Tappningen av Vänern påverkar också Göta älv och Göteborg. Konsekvenserna skulle bli mycket stora om ett skred inträffade, både för bebyggelse och försörjningen av dricksvatten, då Göta älv är den huvudsakliga dricksvattentäkten för Göteborg. Dricksvattenintaget behöver ibland stängas, bland annat för att saltvatten tränger in. Det inträffar om vattennivån i havet är hög eller om vattenflödet i Göta älv är för litet. Vänern är också Sveriges största vattenkraftmagasin och kraftverken i Göta älv är viktiga för Sveriges elförsörjning. Det måste gå att producera el när den behövs och för lite tappning, dvs för att hålla högre nivåer i Vänern, påverkar elproduktionen.

Många intressen påverkas alltså av Vänerns vattennivåer och vi har en situation där ingen är nöjd och vi vill hitta en lösning där alla är nöjda. Om det ska vara möjligt behövs en nationell samordning så att alla samhällsintressen tas tillvara och en lösning som omfattar hela vattensystemet Klarälven-Vänern-Göta älv-Skagerack.

Många stora förändringar kommer att ske inom de närmsta åren som påverkar förutsättningarna för Vänern. Dessa är bl a nya slussar i Göta älv, skredsäkring av Göta älv, ombyggnad av damm i Lilla Edet, översvämningsskydd i Göteborg och muddring i Göteborgs hamn. Till detta kommer också klimatförändringar och det beräknas bli vanligare med både höga och låga nivåer i Vänern och stigande havsnivåer.

Såväl Väner-kommunerna som Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland gjorde tydliga skrivelser till regeringen 2014 och 2015. Det gjordes också en statlig klimatanpassingsutredning 2017. Men inga svar gavs, ingen samordning har skett och den tillfälliga lösningen för Vänern och Göta älv fortsätter. Väner-kommunerna har under 2017 koordinerat nyckelaktörer i samrådsgrupper och kommer i höst fortsätta arbetet för en hållbar lösning. Så var finns den nationella politiken i denna fråga? Vi vill se en nationell samordning av Vänerns vattenreglering och de stora projekt i Göta älv och Göteborg som planeras inom de närmsta åren.

Bjarne Olsson
Ordförande, Vänersamarbetet

Ida Billvén
Museichef, Vänermuseet

Kajsa Ezelius
Ordförande, Vänerns vattenvårdsförbund

Publicerad i Okategoriserad

Välbesökt Vänervecka 2018

Årets Vänervecka är avslutad. Den pågick 25 augusti – 2 september och invigdes i Sunnanå hamn i Melleruds kommun första lördagen i veckan. Det blev en lyckad vecka med många glada miner och fiskar! I år mer än fördubblades antalet organisationer, föreningar och företag som arrangerade aktiviteter under veckan. Hela 109 arrangörer var engagerade i år. Mer statistik över antal besök mm redovisas längre fram i höst. För att kunna göra så bra sammanställning som möjligt och följa Vänerveckans utveckling är det viktigt att alla arrangörer lämnar in uppgifter om besökare.

”Jag är väldigt nöjd med Vänerveckan 2018. En ny organisation med lokala kommunkontakter, många fler arrangörer och tydligare marknadsföring, gjorde att vi kunde erbjuda fler aktiviteter som fick stort intresse. Det är ju sjätte året vi genomför Vänerveckan och det märks att den börjar etablera sig som ett evenemang”, säger Roland Pettersson, marinarkeolog Vänermuseet och projektledare Vänerveckan.

Stort tack till alla medverkande!

IMG_7099

 

Publicerad i Okategoriserad

Vänersjöfarten i fokus under Almedalsveckan 2018

För andra året anordnades den 2/7 ett seminarium på den Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan med fokus på Vänersjöfarten. En hållbar utveckling och tillväxt var i fokus och särskilt behovet av en nationell politik som samspelar med den regionala när det gäller att utveckla transporter på och vid Vänern.

På seminariet diskuterades bl a följande frågor: Hänger den nationella och regionala transportpolitiken ihop? Hur måste statens ansvar och kommunala satsningar samspela? Vilka möjligheter för kommunerna runt Vänern ger ökade regionala godstransporter med fartyg och hur bidrar vattenvägen till en mer hållbar regionutveckling?

Vänersamarbetet var initiativtagare och arrangör. Deltog gjorde även Vänerns Näringslivsråd, Västra Götalandsregionen och Valmet. I panelen deltog även två riksdagsledamöter. Anna Hammargren, f d VD för Maritimt Forum var moderator.

PROGRAM

Välkomna!
Anna Hammargren, moderator

Framtida möjligheter för inrikes sjöfart
Kristofer Andrén, Seadvise Maritime Consultants

Pråmtrafik ett redskap i regionlogistiken – men slår höjda statliga avgifter ut både den och Vänersjöfarten?
Johan Källsson, vVD Thunbolagen/ordf Vänerns Näringslivsråd

Panelsamtal – helhetslösningar för ökad sjöfart
Carina Gullberg, Vänersamarbetet/Gullspångs kommun
Kalle Alexandersson, Kristinehamns kommun
Peter Berggren, Valmet
Sten Bergheden, riksdagsledamot, M
Stina Bergström, riksdagsledamot, MP
Ulf Eriksson, Västra Götalandsregionen

Se länk för hela seminariet:

 

Publicerad i Okategoriserad

Anette Lykke Lundberg fick årets Vänerstipendium

På Vänertinget 19-20 mars i Lidköping delades Vänerstipendiet ut. I år gick priset till Anette Lykke Lundberg, filmklippare och regissör, för hennes film ”Mellan bleke och storm”. Filmen är en ömsint och fängslande skildring av fiske och fiskare på Vänern. Genom årstidernas alla växlingar får man följa Blom, Boris och Georg, tre generationer yrkesfiskare på Vänern. En dramatisk och underhållande dokumentärfilm som sågs på SVT nyårsafton 2014 av över 600 000 tittare.

Anette är filmklippare och regissör, framförallt av dokumentärfilmer. 1994 mottog hon Guldbaggen för Kreativa insatser, för klippningen av ”Det sociala arvet”. Anette är också verksam som gästföreläsare vid Göteborgs universitet.

Vänerstipendiet är ett pris som instiftades i samband med Karlstads 400-årsjubileum. Som en gåva bildade övriga kommuner runt Vänern en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Priset består av ett stipendium på 20 000 kr som delas ut till en person, företag, organisation eller förening som arbetat för att öka kunskaperna om Vänern.

Övriga nominerade var:

Bengt Brunsell, Naturskyddsföreningen Värmland
Birger Gustavsson, Gullspång
Boris Wall, Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Dick Netterlid, Vänersborgs Marina
Föreningen Vänerlöjrom
Grums Trollingklubb
Leif Nilsson, Åmål
Luröbåten Örnvalds fisk & turism HB
Mariestads Fyrsällskap
Sjöräddningsstationen (RS) Hammarö

IMG_2390

Publicerad i Okategoriserad

Välkommen till Vänertinget 19-20 mars 2018!

Vänerns Vattenvårdsförbund och Vänersamarbetet bjuder in till gemensam träff  19 – 20 mars 2018 i Lidköping, Parketten, Folkets Park

19 mars Presentation av senaste nytt kring Vänern, Vänersamarbetets årsmöte och gemensam middag med prisutdelning av Vänerstipendiet, i samarbete med Karlstads kommun.

Middag och utdelning av Vänerstipendiet

20 mars Vänerns Vattenvårdsförbunds årsmöte, information och resultat av vattenvårdsplanens kampanjer och studiebesök.

Klicka på länken nedan för att ladda ner programmet.
InbjudanVänerting2018

Klicka här för att anmäla dig.  Sista dag för anmälan 12 mars.

Publicerad i Okategoriserad

Vänerstipendiet 2017

Dags att nominera till Vänerstipendiet 2017!

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden är bland annat att belöna gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. Ett stipendium om 20 000 kr delas ut vid Vänertinget i mars 2018.

Varje kommun nominerar en kandidat. Hör av dig till din kommun med förslag på person eller organisation som bor eller verkar i kommunerna kring Vänern och som på ett föredömligt sätt arbetat med Väner-frågor.

Nomineringarna ska ha kommit in till Karlstads kommun senast 31 december så hör av dig till din kommun inom kort.

För mer info kontakta: Rigmor Fredin-Gustavson, Karlstads kommun (rigmor.fredin.g@karlstad.se)

Publicerad i Okategoriserad

Vänern på Almedalen

Vänern lyfts som nationell resurs på Almedalen 2017

Vänern kommer att diskuteras på Almedalen i år. En hållbar utveckling och tillväxt är i fokus och då särskilt behovet av nya slussar i Trollhättan. Ett Väner-seminarium kommer att hållas måndagen 3 juli kl. 10-11 på den Maritima Mötesplatsen i Visby.

På seminariet i Almedalen kommer bl a följande frågor att diskuteras: Kan en satsning på ökad sjöfart bidra till en hållbar tillväxt och ett miljöeffektivare transportsystem? Hur ser möjligheterna ut och vad krävs? Hur kan maritima näringar bidra till hållbar tillväxt och vilka förutsättningar som behövs för att utveckla dessa näringar?

  • Slussarna är en pusselbit som måste på plats för att Vänern med omnejd ska kunna utvecklas. Vi måste också se Vänern ur ett helhetsperspektiv där nya slussar hänger ihop med behovet av skredsäkring av Göta älv och en förändrad reglering av vattennivåer, säger Bjarne Olsson, ordförande Vänersamarbetet och kommunalråd Kristinehamns kommun.
  • Det är viktigt med en enad röst i stora frågor som rör Vänern, i det här fallet de möjligheter som skapas med nya slussar, betonar Johan Källsson, ordförande Vänerns Näringslivsråd och VD för Erik Thun AB.

Vänersamarbetet är initiativtagare och arrangör. Deltar gör även Vänerns Näringslivsråd, Vänerhamn, Region Värmland och Valmet. Anna Hammargren, f d VD för Sjöfartsforum (numer Maritimt Forum) är moderator för seminariet.

Publicerad i Okategoriserad

Media om Vänertinget 2017

Här kan du läsa vad som rapporterades från Vänertinget 2017 9-10 mars i Lidköping.

P4 Skaraborgs live-sänding från Vänertinget

Artikel i NWT

Kort artikel i Provinstidningen Dalsland

Längre artikel i Provinstidningen Dalsland

Artikel i VF

 

 

 

 

 

 

Publicerad i Okategoriserad

Vänerting 9-10 mars 2017

Det var en fullsatt lokal i Lidbeckska Huset i Lidköping när Vänertinget 2017 hölls den 9 mars. En mängd organisationer och företag intresserade av Vänern samlades och utbytte erfarenheter och fick ta del av goda exempel av spännande satsningar kring Vänern.

I samband med Vänertinget hölls den 10 mars årsmöten för Gästhamnar i Vänern och Vänersamarbetet.

 

 

Publicerad i Samverkan