Publikationer och rapporter om Vänern

Publikationer, rapporter och presentationer relaterat till Vänerns utveckling.

Rapporter forskarnätverket

Kolla forskarnas hemsida med senaste nytt!

Slutrapport 2014, Kunskapscentrum för Vänerfrågor, juni 2014 (pdf)

Slutrapport 2014, Sammanställning av remissvar, juni 2014 (pdf)

 

Tidningen om Vänern

Varje år lyckas Kjell Ljung (Upplevelse Vänern) med bedriften att få ut en mycket läsbar tidning om vad som pågår i och kring Vänern.

Ladda ner 2014 års tidning (www.turistivarmland.se) med (nästan all) information om sommarens Vänern.

 

Värt att läsa

Betänkande ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” SOU 2013:68

 

Vänerseminarier

Vänerseminarier i samarbete med KAU Karlstad under 2011 och 2012.

Presentationer, sammanfattningar och film finns här